vrijdag 31 juli 2009

Convenant voor Mexicaanse en Peruaanse Naakthond.

Goed nieuws voor onze fokkers die Mexicaanse en/of Peruaanse Naakthonden fokken!
Het bestuur van de Pekingees -en Dwergspanielclub heeft met het bestuur van de Raad van Beheer een convenant variëteitkruisingen afgesloten.
Het convenant gaat in op 1 augustus 2009 en is vijf jaar geldig.
 
Verklaren als volgt te zijn overeengekomen:
 
Art 1.dat partijen gebruik wensen te maken van het gestelde in artikel III.14lid 2 vanhet kynologisch regelement. Deze regeling is in werking getreden op 1 januari 2009
 
Art.2. dat de rasvereniging de genepool binnen de rassen Mexicaanse Naakthond en Peruaanse Naakthond wil verbeteren en derhalve wilkomen tot verbreding van de fokbasis.
 
Art.3. dat de raad op verzoek van de rasvereniging, de volgende varieteitskruisingen zal inschrijven in het NHSB
 
0  Mexicaanse naakthond: miniatuur reu X medio teef, alsmede medio reu X standaard teef.
 
0 Peruaanse naakthond: miniatuur reu X middeslag teef, alsmede middeslag reu X grote teef.
 
Hiervoor hoeft een fokker géén voorafgaande toestemming te vragen aan de rasvereniging, dan wel de Raad te vragen.
 
Art.4. dat deze regeling ingaat op 1 augustus 2009 en een geldigheidsduur heeft van minimaal 5 jaar en derhalve op 31 juli 2014 of zoveel later als één der partijen deze regeling schriftelijk beeindigt.
 
 
Amsterdam, 1 augustus 2009
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

vrijdag 14 augustus 2009

Jennifer Gielisse overleden.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden op 11 augustus j.l. van ons clublid Mevr. Jennifer Gielisse.
Ze was kynologe in hart en ziel en niets kon haar tegenhouden haar geliefde hobby uit te oefenen. Ondanks haar ziekte was ze op bijna iedere show aanwezig met meerdere honden en bracht tot op het laatst haar honden zelf voor. Jennifer had een nuchtere een reële kijk op het leven en wat ze deed deed ze goed. Dat blijkt uit de ontelbare kampioenen die ze had.
Zij was meer dan 35 jaar fokker van de rassen Italiaans Windhondje, onder kennelnaam 'Il piccolo azzuro', Basenji, Greyhound en Whippet, onder kennelnaam 'Abotere's', en Chinese en Mexicaanse Naakthonden, onder kennelnaam 'Tsjiang Mai's'. Haar honden zijn over de hele wereld geëxporteerd.
Zij was oa mede-oprichter en voorzitter van de Basenji Club Nederland. Voor haar verdiensten ontving zij in 2000 de Gouden Erespeld van de Raad van Beheer.
Ze zal in onze gedachten verder leven als een uitstekend kynologe en een schitterend mens.
Jennifer Gielisse is 57 jaar geworden.
Wij wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte.

Het bestuur.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------